Δήμος Κόνιτσας |  CultuRAl MultimeDia E-guide – CRADLE |


				
			
elΕλληνικάenEnglish
Tο έργο

Πυρσόγιαννη

Παλιό Σχολείο Πυρσόγιαννης

Epar.Od. Pirsogiannis - Plikatiou, Konitsa 440 15,…
Στα μέσα του 19ου αιώνα θα ωριμάσουν οι συνθήκες για την δημιουργία του πρώτου σχολείου στην Πυρσόγιαννη. Το 1841 λοιπόν θα κτιστεί το πρώτο εκπαιδευτήριο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως , γνωστό αργότερα και με την ονομασία «Παλαιό…

Αναζήτηση σημείων

Homeshare on facebookShare on TwitterShare on LinkedinShare on Google+